පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ  හිටපු විධායක අධ්‍යක්ෂ  තුෂාන් ගුණවර්ධන  මහතා  ලංකාදීප පුවත්පතට කළ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් එහි ප්‍රධාන කර්තෘවරයාගෙන් […]

ජනාධිපතිවරයා මෙරටට ආ පසු ඔහු මුණ ගැසී සතොස දූෂණ වංචා ගැන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට තමා බලාපොරොත්තුවන බව පාරිභෝගික […]

සුදුළූණු කිලෝග්‍රෑම් 56,000ක වංචාව පිළිබඳ කතා කිරීමෙන් පසු තමන්ට මරණ තර්ජන පැමිණි බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ (ඉල්ලා අස්වන […]