ගලගොඩඅත්තේ ඥානණසාර හිමි වාසය කරන රාජගිරියේ ශ්‍රී සද්ධම්ම රාජික විහාරස්ථානයේ ආසන්නයේ  පිහිටි අතුරු ඇළ මාර්ගයක් ගොඩ කර එම […]

එක රටක් එක නීතියක් පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය හෙවත් එදිනෙදා භාෂාවේ විහිළුවට වාගේ අබසරණ බලකාය විදියට හඳුන්වමින් […]

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පත් කළ එක රටක් එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති ලෙස ගලගොඩඅත්තේ […]