අනුරාධපුර ජේතවන පුදබිමේ උතුරු දොරටුව අභියස විශාල ප‍්‍රමාණයේ බැකෝ යන්ත‍්‍ර යොදා ගනිමින් පෞරාණික ගල් විනාශකර මැටිගල් ඇල්ලීමට කටයුතු […]