ජාතික ජන බලවේගයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය නිහාල් අබේසිංහ 2021 දෙසැම්බර් 20 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මොනාක් ඉම්පීරියල් සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ […]

ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක සභික, අධිනීතිඥ ලාල් විජේනායක 2021 දෙසැම්බර් 20 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මොනාක් ඉම්පීරියල් සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ […]

ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර දිසානායක 2021 දෙසැම්බර් 20 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මොනාක් ඉම්පීරියල් සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති ජාතික ජන […]

ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක සභික, ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය 2021 දෙසැම්බර් 20 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මොනාක් ඉම්පීරියල් සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ […]

ජාතික ජන බලවේගයේ ජාතික විධායක සභික, මහාචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති 2021 දෙසැම්බර් 20 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මොනාක් ඉම්පීරියල් සම්මන්ත්‍රණ […]

කතරගම දෙයියන්ට රථ ගාය නෑ. එක මොණරෙක් ඇති. මොණරමස් කෑ කොල්ලා අම්මාට කී කතාව ‘මහා සක්‍ර දිව්‍යරාජයාණන් ප්‍රමුඛ දේව […]