රට තවත් ලොක්ඩවුන් කරගෙන සිටිම ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ කියලා මුදල් ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ […]

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිනෝවැක් නම් චීන එන්නත් සමාගමේ එන්නත් නිපදවන කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්වීපාර්ශ්වීය […]