ගුරුවරුන්ටයි, මාපියන්ටයි තග දැමූ මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති තමන්ගේ මැර හැසිරීම සාධාරණීකරණය කරන්නට පාවිච්චි කළේ, ‘ගමට කොවිඩ් ගේන්න […]

කොළඔ විශාකා විද්‍යාලය අසල ගුරු වැටුප් විෂමතා විසඳා දෙන්න යැයි ඉල්ලමින් සාමකාමී උද්ඝෝෂණයකට සහභාගී වීමට පැමිණි මාපියන් පිරිසකට […]

ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් සහ ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ අත්සන් කරමින් ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තිය […]

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ප්‍රශ්ණය පිළිබදව සාකච්ඡා කිරිමට අභයාරාම විහාරාදිපති, රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද […]

ශ්‍රී ලංකා ජාතික විදුහල්පති සංගමයේ සභාපති මොහාන් පරාක්‍රම වීරසිංහ  සහ ස්වාධීන අධ්‍යාපන සේවක සංගමයේ  මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ගුරුවරියක්ව  අපරාධ […]

ශ්‍රී ලංකා ජාතික විදුහල්පති සංගමයේ සභාපති මොහාන් පරාක්‍රම වීරසිංහ සහ ස්වාධීන අධ්‍යාපන සේවක සංගමයේ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ගුරුවරියක්ව අපරාධ […]