කොතලාවල පනතට එරෙහි විරෝධතාවලට නායකත්වය දීම යැයි චෝදනා කර මේ වෙනකොට බන්ධනාගාර ගත කර ඉන්න, අන්තරේ කැඳවුම්කරු වසන්ත […]

කෝවිඩ් වෛරසයේ විකෘති ප්‍රබේදයක් වන ඩෙල්ටා ප්‍රබේදය සීඝ්‍රයෙන් එකිනෙකා අතර පැතිරී යන බැවින් එන්නත ඉක්මනින් ලබා ගන්නා ලෙසත්, […]

ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවීමට අදාල, ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රධානම ආයතනය වන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිහිටවූ පනත […]