ඇඹිලිපිටිය කදුරුගස්ආර එළිමහන් කඳවුරේ රඳවා සිටි ලලිත් චමින්ද හෙට්ටිගේ නමැති රැඳවියකුට පහරදී ඝාතනය කර ඇතැයි කියන සිද්ධිය සම්බන්යෙන් […]