ශ්‍රී ලංකාව, වෙනත් බොහෝ අඩු සහ මැදි ආදායම් රටවල් මෙන්ම බාහිර සහ අභ්‍යන්තර සාධක ගණනාවක් හේතුවෙන් මූල්‍ය කම්පන […]

රජය 2022 වසරේදී රුපියල් බිලියන 3184ක ණය ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන බව අරුණ පුවත්පතේ වාර්තාවක් තිබුණා. ඒ මෙවර අයවැය අනුව […]

සියලුම හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරුන් සඳහා හිඟ මුදල් ද සහිතව විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීමට තමන් උත්සාහ දරන බවට […]

තම තමන්ගේ අමාත්‍යාංශවල කපන්න පුළුවන් හැම වියදමක්ම ගැන තොරතුරු එකතු කරලා වාර්තාවක් දෙන්න කියලා මහා භාණ්ඩාගාරය හැම අමාත්‍යාංශ […]

ශ්‍රී ලංකා ඉදිකරන්නන්ගේ ආයතනය මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් ලියමින් ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති නොවත්වා පවත්වාගෙන යන්න කියා […]

අමාත්‍යංශවල කපා හැරිය හැකි වියදම් සහ එමගින් ඉතිරි කිරීමට අපේක්ෂිත අරමුදල් ප්‍රමාණය ගැන වාර්තාවක් හදලා මේ සතිය ඇතුලත […]

කූඨ වෙළඳන්ගේ ග්‍රහනයෙන් රටේ මිනිස්සු මුදවා ගන්න තොග වෙළඳාමට අනිවාර්යයෙන් රජය මැදිහත් වෙන්න ඕනෑ බව ජලසම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව […]

කඩා වැටිලා තියෙන ආර්ථිකය අර්බුදයෙන් රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට ගේන්න නම් ඩොලර් මිලියන 250 ක් හෝ 300 ක් අවශ්‍ය […]

මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති – ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඒ. විජේවර්ධන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ නමින් තම ප්‍රතිපත්ති […]

බැසිල්, මිලින්ද අයිඑම්එෆ් යන්න කැමතියි ඒත් පීබී, කබ්රාල් ඇතුළු අය අකමැතියිලු අපේ රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් විදියට […]