ශ්‍රී ලංකාව, වෙනත් බොහෝ අඩු සහ මැදි ආදායම් රටවල් මෙන්ම බාහිර සහ අභ්‍යන්තර සාධක ගණනාවක් හේතුවෙන් මූල්‍ය කම්පන […]

කුකුළුමස්/බිත්තර කර්මාන්තයට රජය මැදිහත් නොවුණොත් රුපියල අවප්‍රමාණය වීමෙන් පසු නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යාම හේතුවෙන් කුකුළු කර්මාන්තය අප්‍රේල් මාසයෙන් […]

ආර්ථික අර්බුදයට හිතුවක්කාර විසඳුම් සෙවීමේ රජයේ පිළිවෙතේ අලුත්ම එකක් වුණ පහුගිය සතියේ හඳුන්වාදුන්න ආනයන බලපත්‍ර ක්‍රමය නිසා අපේ […]

දැනට පවතින ලංකාවට ඩොලර් නැති ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බඩු මිලට ගන්නත්, ලංකාවට භාණ්ඩ එවන්නත් විකල්ප ක්‍රමවේද […]

 ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් ණය නොගෙවා ඒවාට නිගරු නොකර නියමිත කාලයට ගෙවන බව සහතක වෙලා රජයට මෙරට තුළදී ගත හැකි ප්‍රායෝගික […]

සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තමන්ගේ පළවැනි පාර්ලිමේන්තු කතාව කළා. ඒ පනත් දෙකක් ඉදිරිපත් කරමින්. […]

ශ්‍රී ලංකා ඉදිකරන්නන්ගේ ආයතනය මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් ලියමින් ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති නොවත්වා පවත්වාගෙන යන්න කියා […]

පහුගිය සතියේ රුපියල් බිලියන 3.4ක විදේශීය විකිණීම් සිද්ධවෙලා කලින් අවුරුද්ද එක්ක බැලුවොත් අගෝස්තු 27 වෙද්දී බිලියන 37.8ක්. සැප්තැම්බර් 3 […]