ශ්‍රී ලංකාව, වෙනත් බොහෝ අඩු සහ මැදි ආදායම් රටවල් මෙන්ම බාහිර සහ අභ්‍යන්තර සාධක ගණනාවක් හේතුවෙන් මූල්‍ය කම්පන […]

ආර්ථික අර්බුදයට හිතුවක්කාර විසඳුම් සෙවීමේ රජයේ පිළිවෙතේ අලුත්ම එකක් වුණ පහුගිය සතියේ හඳුන්වාදුන්න ආනයන බලපත්‍ර ක්‍රමය නිසා අපේ […]

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉතාම භයානක විදියට කඩා වැටීමේ අවදානමකට මුහුණ දී සිටින බව ද ඉකොනොමිස්ට් සඟරාව තෝරාගත් රටවල් 40ක් […]

රජය 2022 වසරේදී රුපියල් බිලියන 3184ක ණය ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන බව අරුණ පුවත්පතේ වාර්තාවක් තිබුණා. ඒ මෙවර අයවැය අනුව […]

 ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් ණය නොගෙවා ඒවාට නිගරු නොකර නියමිත කාලයට ගෙවන බව සහතක වෙලා රජයට මෙරට තුළදී ගත හැකි ප්‍රායෝගික […]

රජය විසින් මෑතකදී මුදල් අචිචු ගෑසීමට ආදාළව සමහරෙක් රටේ විදේශ විනිමයේ පවතින ප්‍රශ්න උග්‍රවනු ඇතැයි තර්ක කෙරෙන අතර […]

සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තමන්ගේ පළවැනි පාර්ලිමේන්තු කතාව කළා. ඒ පනත් දෙකක් ඉදිරිපත් කරමින්. […]

පහුගිය සතියේ රුපියල් බිලියන 3.4ක විදේශීය විකිණීම් සිද්ධවෙලා කලින් අවුරුද්ද එක්ක බැලුවොත් අගෝස්තු 27 වෙද්දී බිලියන 37.8ක්. සැප්තැම්බර් 3 […]

අමාත්‍යංශවල කපා හැරිය හැකි වියදම් සහ එමගින් ඉතිරි කිරීමට අපේක්ෂිත අරමුදල් ප්‍රමාණය ගැන වාර්තාවක් හදලා මේ සතිය ඇතුලත […]