ආණ්ඩුව අගෝස්තු 30 වෙනිදා වෙන කොට ගුරු වැටුප් ගැටලුවට විසඳුමක් දෙනවා නම්, ගුරු විදුහල්පතිවරු වර්ජනය අවසන් කරලා රාජකාරිවලට […]

කෝවිඩ් 19 වසංගතය මර්ධනය කරන්න ලෝකයේ ධනවත් රටවල් කරන සමහර දේවල් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අසීරු බව අගමැති […]

ආණ්ඩුව ආර්ථික අසීරුතාවලට කොතරම් මුහුණ දුන්නත් රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුපෙන් සත පහක්වත් කොවිඩ් අරමුදලට කපා ගන්නේ නැති වුණාට අතිකාල […]

කොතලාවල පනතට එරෙහි විරෝධතාවලට නායකත්වය දීම යැයි චෝදනා කර මේ වෙනකොට බන්ධනාගාර ගත කර ඉන්න, අන්තරේ කැඳවුම්කරු වසන්ත […]

මාධ්‍යවේදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, මාධ්‍යවේදීන් තැති ගැන්වීම, ඔවුන්ගේ නිදහස සීමාකරන ආකරයෙන් කටයුතු කිරීම හා වෘත්තීය කටයුතු බාධාවන අයුරින් පොලිසිය […]

ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ගැටලු විසදන්න යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පත්කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේ වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යාංශයට භාර […]