යුරෝපා කවුන්සිලයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් වසන්ත මුදලිගේ, ගල්වැව සිරිධම්ම හිමි හා හෂාන් ජීවන්තව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ […]

පසුගිය ‘යහපාලන‘ ආණ්ඩු සමයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා හිටපු කාලෙ සිද්ධවෙච්ච දූෂණ, වංචා, අපරාධ විමර්ශනවලින් දේශපාලන පළිගැනීම් සිද්ධවුණා කියලා […]