ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය පිළිබඳ ‘දේශපාලන විසඳුමක්’ ලබාගැනීම සඳහා ඉන්දියාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය මැදිහත් විය යුතු බව […]

ගුරු සටන ඉදිරියේ දණ නැවීමෙන් පසු ආණ්ඩුව ඊළඟ මහා පරාජය පිළිඅරන්. රසායනික පොහොර ආනයනය සීමා කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය […]