ඇඩ්වකාඩා බත් කරි ඉන්ඩිකේටරය හෙවත් බත් සහ මාළු කරි සඳහා යන වියදම පිළිබඳ දර්ශකය අනුව අපේ කෑම වියදම් […]

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 206ක් වටිනා රත්තරන් ගිය මාසේ රහසේම විකුණලාලු. අපේ රට සතු රත්තරන් සංචිතයෙන් […]

2022 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබීමට ඇති ආදායම් සහ කරන්නට ඇති වියදම් ගැන සඳහනක් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් […]

ලංකාවේ ඩොලර් අර්බුදය හේතුවෙන් බොහෝ දේශීය සමාගම් ලංකාව අත්හැරලා වෙනත් රටවලට යෑමට තීරණය කරන්න ඉඩ තියෙන බව ලංකා […]

දෙසැම්බර් 21 වැනිදා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ගෙන් මාධ්‍යවේදීන් විදේශ සංචිත අර්බුදය සහ ණය වාරික ගෙවීම ගැන […]

නොවැම්බර් මාසයේ උද්ධමන අනුපාතය දශකයකට වැඩි කාලයකින් පස්සේ පළවැනි වතාවට අංක දෙකක් දක්වා ඉහළ ගිය බව වාර්තා වුණා. […]

ඉන්ධන ආනයනයට අවශ්‍ය මුදල්වල හිඟයක් තියෙන නිසා අයිඑම්එෆ් හෙවත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යනවාද, නැද්ද යන කැබිනට් මණ්ඩල සංවාදයේදී […]

ෆිච් රේටින්ස් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ගෙවීම් ශ්‍රේණිගත කිරීම අතින් ලංකාව පහළම අඩියකට දාපු එකට විරෝධය පාමින්, ඒක […]