රුපියල බාල්දුවීම හේතුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලරය රුපියල් 450ට ආසන්න වීම වැළැක්විය නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර […]

දැනටමත් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කර වරායේ සිරවී ඇති අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කන්ටේනර් 1500ක් පමණ මුදා හැරීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් […]

ආර්ථික අර්බුදයට හිතුවක්කාර විසඳුම් සෙවීමේ රජයේ පිළිවෙතේ අලුත්ම එකක් වුණ පහුගිය සතියේ හඳුන්වාදුන්න ආනයන බලපත්‍ර ක්‍රමය නිසා අපේ […]

මාර්තු මාසයේදී කල් පිරුණු ඩොලර්වලින් සල්ලි ගෙවන්න තිබුණ විශාල බැඳුම්කරත් ඇතුළුව, ශ්‍රී ලංකා රජය ඩොලර්වලින් කරන්න තිබුණ ණය […]

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව උද්ධමනය හෙවත් තෝරාගත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තොගේකට කලින් අවුරුද්දේ අදාල මාසයේ (මෙතැන පෙබරවාරි) එක්ක […]

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කරපු ආයෝජකයින් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේදී නීති උපදෙස් ලබාගැනීම සඳහා නීති සමාගමක් […]

ඩොලර්වලින් තීරු බදු ගෙවා වාහන ගෙන්වීමට අවසර ලබාදෙන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රජයට නිර්දේශ කරලා. ඒ කියන්නේ වාහන […]

අපනයන කරලා සල්ලි හම්බකරන මිනිස්සු භාණ්ඩය යවලා, දවස් 180ක් ඇතුළේ සල්ලි ලංකාවට ගේන්න ඕනෑ කියලා කැකිල්ලේ නියෝගයක් පනවමින් […]