කෝවිඩ් 19 වසන්ගතය පාලනය කරන්න හා ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට රුපියල් බිලියන 700 කට වඩා […]

අමාත්‍යාංශ 43ක් යටතේ රුපියල් මිලියන 1000 ඉක්මවන මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 319ක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින […]

– චීනා දෙන්නෙ ණය විතරයි! ඩොලර් ගේන අපනයන ඇමෙරිකාවටයි, යුරෝපෙටයි, ඉන්දියාවටයි ජුලි මාසෙ අපනයන දත්ත සසඳමු! ලංකාව ජුලි […]

කාඩ්පත්වලින් ගනුදෙනු කිරීමේදී ඒවා ‘අනිසි ලෙස’ භාවිත කිරීම වැළැක්වීමට සීමාවන් පනවා ඇතැයි නිරීක්ෂණය වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ […]

2020 වසරේ ජූනි මාසයට සාපේක්ෂව 2021 වසරේ ජූනි මාසයේ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ හෙවත් පිටරට ජීවත්වෙන උදවිය […]

ලංකාවේ ඉහළම ධනයක් ඇති, දේශපාලන හිතමිත්‍රකම් ව්‍යාපාරවල දියුණුව වෙනුවෙන් පාවිච්චි කළ බවට චෝදනා ඇති ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා […]

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) ඉහළ දාන්න අගෝස්තු […]

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සීඑන්බීසී නාලිකාව සමග සාකච්ඡාවකට එකතු වෙලා තිබුණා. එහිදී ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරි […]

මුදල් අච්චු ගැසීම තුළින් උද්දමනය වැඩි නොවන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසලා තියෙනවා. ඔහු මේ […]