කතා දෙකක් නෑ ලංකාවේ ආන්දෝලනාත්මකම චිත්‍රපටිය අක්ෂරය. තරුණ ළමයෙක් තමන්ගේ අම්මා එක්ක නිරුවතින් නාන බේසමට බහින දර්ශනයක් වෙන […]

අපෙන් ඉල්ලීම් කිහිපයක්ම ආවා. රටම කතා කරන කොතලාවල පනත ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි ටිකක් […]

බැසිල් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවට ආවා. මුදල් ඇමති වුණා. මේ පැමිණීම මතකයෙන් අමතක වෙන්න නොදී, මේ පැමිණීමේ විසුළු ස්වභාවය ගැන […]

මෙය ත්‍රස්තවාදයට උත්තරයක් ලෙස මුස්ලිම් කඩවලට නොගිහින් ඉන්නවාද නැද්ද යන ප්‍රශ්නයට ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය උත්තර හොයන කාලසීමාවක්. ත්‍රස්තවාදීන් […]

මේ රට ගොඩගන්න මොක්ද කරන්න ඕනෑ? ගොඩක් අය නිතර අහන, නිතර කතා කරන දෙයක් තමයි ඒක.  අපි මේ […]

මහින්ද රාජපක්ෂ ඉවරයි කියලා අපි මීට කලින් දවසක් කිව්වා. ඒකෙන් අදහස් කළේ ඔහුගේ දේශපාලන ගමන අවසන් කියලා. දැන් […]

ලයනල් ප්‍රනාන්දු මහතා ලංකාවේ සිටි ගෞරවණීයම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකි. ඩී.ආර්.ඕ. , දිසාපති ආදී තනතුරුවලට අමතරව අමාත්‍යාංශ ගණනාවක ලේකම්වරයෙකු ලෙසද, […]