ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගත් සහ අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබාගෙන සිටින පුරවැසියන්ගේ සංඛ්‍යාව ලබාදීම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය […]

තරිඳු ජයවර්ධන කඳුළු ගෑස් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තොරතුරු ලබා නොදී විවිධ අංශවලට යොමුකරමින් දිගින් දිගටම කටයුතු කරන්නේ […]

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොලිස් දිනය සැමරූ ඊයේ දිනයේ දකුණු පළාතේ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, හිනිදුම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ […]