“චතුරිකාගේ” දරුවන් දකිනවිටවත් මේ මල් කැකුළු සිහිපත් නොවන්නේ ද …….? චෞර රාජපක්ෂලාට උරණ වීමේ වන්දිය ගෙවීම පිණිසත් , […]

“හිජාබය” පැළදීමට එරෙහිව එය පැළදීමෙන් වැළකී විරෝධය පළ කිරීමේ වරදට ඉරානයේ විසිතුන් හැවිරිදි Mahsa Amini තරුණිය එරට පොලිස් […]

රටේ ප්‍රධාන මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට සූදානම් වන විට ඒ සඳහා ඇප මුදල් ලබාගැනීම නවත්වන්නැයි නියෝග කරමින් නීතිවිරෝධී ලියුමක් ගැසූ […]

ලංකාවේ මුදල් පිටරට පැන්නීම එදා ඉඳන් සිදුවෙන බවත්, එය පාලනය සඳහා ප්‍රමාණවත් නීති නොමැති බවත්, රජය මීට වඩා කටයුතු […]

ඔවුන්ගේ සතුව පැවැති බලය, කීර්තිය සහ නීත්‍යනුකුල මුක්තිය නිසා මෙතෙක් ස්පර්ශ කළ නොහැකි යැයි සිතා සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ […]

ප්‍රංශ භාෂාව තුළ අනාගතය හඟවන වචන දෙකක් ඇතැයි ස්ලේවෝයී ශිෂෙක් පෙන්වා දෙයි. එක් වචනයකින් හැඟවෙන්නේ සරලව වර්තමානයේම දිගුවක් […]