බිහිසුණු ත්‍රස්ත පනත 25 න්‍යායපත්‍රයට! නඩු ගොඩක් පෝළිමේ!

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත අප්‍රේල් 25 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු න්‍යායපත්‍රයට ඇතුළත් කරන බව අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ උපුටා දක්වමින්. ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ අධිකරණ නිවාඩු සමය නිසා අප්‍රේල් 04 වැනිදා ඉදිරිපත් කරන්නට නියමිත වූ කෙටුම්පත අප්‍රේල් 25 දක්වා කල් ගිය බව.

පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තු න්‍යායපත්‍රයට ඇතුළත් කර සති දෙකක් ඇතුළත එයට එරෙහි අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යා හැකියි. මේ වන විට විපක්ෂයේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ, වෘත්තිය සමිති, ජනමාධ්‍ය සංවිධාන ඇතුළු විශාල පිරිසක් පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව අධිකරණයට යෑමේ සූදානමින් සිටිනවා.

ඊට අමතරව මෙරට සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන හා පාර්ශ්ව ගණනාවක් පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව දැනටමත් විරෝධය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඉදිරියේදී වෘත්තිය සමිති, සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම පනතට එරෙහිව පුළුල් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමට නියමිතයි.