“සිරකරුවෝද මනුශ්‍යයෝය” යනුවෙන් නමට බෝඩ් එපා! මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න අල්විස්

“සිරකරුවෝද මනුශ්‍යයෝය” යනුවෙන් නමට පමණක් බෝඩ් ගසාගෙන සිටියාට ප්‍රයෝජනයක් නැති බවත් හරක් රෑනක් වගේ රංචු පිටින් සැකකරුවෝ එකම දම් වැලක ගැටගසා මින්පසු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න එපා යැයි ද කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා බන්ධනාගාර නිලධාරින්ගේ ක්‍රියා කලාපය දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක්කරමින් විවෘත අධිකරණයේදී මාර්තු 21 දින ප්‍රකාශ කර ඇති බව ලංකාදීප වාර්තා කර ඇත.

සෞඛ්‍ය වැරදි සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර ගතකර සිටින විදේශීය මෙන්ම දේශීය සැකකරුවන් විශාල පිරිසක් මාංචු දමා එක පෙලට දම්වැල් වල ගැටගසා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත්වරයා බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියා ක්‍රියාකලාපය දැඩි ව දෝෂ දර්ශනයට ලක්කරමින් මෙසේ ප්‍රකාශ කර ඇති බව වාර්තා වේ සදහන් කර ඇත.

‘සිරකරුවෝද මනුශ්‍යයෝය’ යනුවෙන් බෝඩ් ගසාගෙන සිට සැකකරුවන් සත්තු රැලක් මෙන් රංචු පිටින් එකම දම්වැලේ දමා ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සිදු නොකළ යුතු බවත් මින් මතු ඒ ආකාරයෙන් සැකකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් නොකල යුතු බවටත් මහේස්ත්‍රාත් වරයා බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට දැඩිව අවවාද කර ඇති බවත් වාර්තා වේ සදහන් කර ඇත.