රට හොඳපිට හරවන්න දිලිත් ඉදිරියට

“ගොඩනැගෙන ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමේ දැවැන්ත අභියෝගය ජයගන්නේ කෙසේද ?” මැයෙන් දීපව්‍යාප්තව පැවැත්වෙන දේශන මාලාවක් ව්‍යාපාරික දිලිත් ජයවීරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, එහි නවතම පියවර වශයෙන් “සංචාරක කර්මාන්තයේ අනාගත අභියෝග සහ ජයග්‍රහණ” යන මාතෘකාව යටතේ ව්‍යාපාරිකයින් දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් පෙබරවාරි 18 වනදා කටුනායක ෆුල් මූන් ගාඩ්න් හෝටලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මෙය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ “අරමුණ” සංවිධානය විසිනි. ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආර්ථික සාමාජීය සහ බුද්ධිමය වශයෙන් උසස් සමාජයක් කරා මෙහෙයවීමට නායකත්වය දීම එම සංවිධානයේ දර්ශනය වන අතර

1) තරුණ ව්‍යවසායකයන් සහ දේශීය ව්‍යාපාර ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොළට ගෙන යාමට සවියක් වීම.
2) සමාජ වෙළඳපොල ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය තුළින් වෘත්තිකයන් බලගැන්වීම හා ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන් හමුවේ “රට පෙරට” යනුවෙන් සිතන පරපුරක් බිහිකිරීම.
3) පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ කතිකාවතක් ගොඩ නගන බුද්ධිමය කවයක් ලෙස කටයුතු කිරීම.
4) දේශීය ව්‍යවසායකයන් මීළඟ දශකයේ අභියෝග සඳහා සූදානම් කිරීම.

යන කාර්යයන් ඔවුන්ගේ මෙහෙවර වශයෙන් දක්වා තිබෙනවා.