සල්ලි දෙන්න! තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරන්නම්! මුද්‍රණාලයෙන් දැනුම්දීමක්.

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළ මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා මුදල් ගෙවන තෙක් එම මුද්‍රණ කටයුතු ආරම්භ කළ නොහැකි බව රජයේ මුද්‍රනාලයාධිපතිණිය මැතිවරණ කොමිසමට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

අදාල මුද්‍රණ කටයුත්ත සදහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති රුපියල් මිලියන හාරසිය හැට එකක් පමණ වන බවත් හෙට පැවැත්වෙන දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන්ගේ හමුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරවන බවත් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ නිමල් ජී. පුංජිහේවා මහතා මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත.