මානව හිමිකම් කොමිසම සහ ලංකා ගුරු සංගමය උසාවි යයි

උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාව තුළ අඛණ්ඩව විදුලිය ලබාදීමට මානව හිමිකම් කොමිසම කළ විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීම පැහැර හැරීමෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ අධිකාරි බලයට අපහාස කළැයි චෝදනා කරමින් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු පිරිසකට එරෙහිව මානව හිමිකම් කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කොට ඇති පැමිණීල්ල ඉදිරි කටයුතු සඳහා අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා වෙත යොමු අද යොමු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

තවද ලංකා ගුරු සංගමයද අදාල සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් පෙබරවාරි 01 වන දින ගොනු කරන බව එම සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා ‘සටහන්’ වෙත පැවසීය.

උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාව තුළ කප්පාදුවකින් තොරව අඛණ්ඩව විදුලිය සපයන බවට ඇතිකර ගත් සමථය ක්‍රියාත්මක කිරීම පැහැර හැරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ අධිකාරි බලයට අගෞරව කොට අපහාසයක් සිදු කළේ යැයි චෝදනා කරමින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම යොමු කළ එම පැමිණිල්ල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ලියාපදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව අගවිනිසුරුවරයා වෙත යොමු කොට ඇතැයි වාර්තාවේ.

අධ්‍යාපන පොදු සහතිකපත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන ජනවාරි මස 23 වැනිදා සිට පෙබරවාරි මස 17 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ කප්පාදුවකින් තොරව අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පසුගිය 25 වැනිදා කැඳවන ලද සාකච්ඡාවකදී එම කාලය තුළ අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සහ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තම කොමිසම හමුවේ සමථයකට එළඹුණු බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය

එම සාකච්ඡාව අවසානයේදී උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන ජනවාරී 23 වැනිදා සිට පෙබරවාරී 25 වැනිදා දක්වා වන කාලසීමාවේදී අඛණ්ඩව විදුලිය ලබාදීමට සාකච්ඡාවට සහභාගී වු පාර්ශවකරුවන් සියළු දෙනා සමථයකට පැමිණී බවත් ඉන් අනතුරුව අදාළ සමථය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනත යටතේ විධානයක් වශයෙන් ඉකුත් 26 වනදා නිකුත් කළ බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දී ඇති මානව හිමිකම් කොමිසම ඒ අනුව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සහ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව යන ආයතන එම විධානය ප්‍රකාරව ක්‍රියාත්මක වී ඉකුත් 26 වැනිදා සවස 4.00 ට පෙර දැනුම් දෙන ලෙස ද මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් අදාළ ආයතන වලට දැනුම් දුන්නත් අදාළ ආයතන එම විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීම පැහැර හැර ඇතැයිද දැනුම් දී ඇ.

එම විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඒ අනුව කටයුතු කිරීම පැහැර හැරීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම පැහැර හැරීමෙන් “කොමිෂන් සභා අධිකාරියට විරුද්ධව හෝ ඊට අගෞරව වන පරිදි අපහාස කිරීමේ වරද” සම්බන්ධයෙන් අදාල පාර්ශවකරුවන්ට එරෙහිව මානව හිමකම් කොමිසම අදාළ ආයතනවලට චෝදනා කොට ඇතැයිද වාර්තා වේ”