කාඩ් හිඟ නිසා .. ජාතික හැඳුනුම්පත වෙනුවට මුද්‍රිත කඩදාසියක්

ජාතික හැඳුනුම්පත් සැකසීමට යොදා ගන්නා කාඩ් පත්වල හිඟයක් මතුව ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පවසා ඇත.

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් ප්‍රදීප් සපුතන්ත්‍රි මහතා සඳහන් කළේ,ඒ අනුව පළමුවරට ජාතික හැඳුනුම්පත් අයැදුම්කරන පිරිසට හැඳුනුම්පත වෙනුවට මුද්‍රිත කඩදාසියක් නිකුත් කරන බව ය.

එ් අනුව මෙම ලියැවිල්ල දෙස් විදෙස් විභාග කටයුතු ඇතුළු බැංකු සහ මූල්‍ය ක්ෂෙත්‍රයේ කටයුතු සඳහා වලංගු වන බව ද ප්‍රදීප් සපුතන්ත්‍රි මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසුවේ, ජාතික හැඳුනුම්පත් සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය කාඩ්පත් ලබන අගෝස්තු මාසය පමණ වන විට ආනයන කිරීමට හැකි වනු ඇති බව ය.

කෙසේ වෙතත් යම් අයෙකුට කාඩ්පතක් ලෙස සිය ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැන්මේ දැඩි අවශ්‍යතාවක් මතු වූවහොත්,එසේ ලැබෙන ඉල්ලීම් පිළිබඳ සලකා බැලීමේ හැකියාව ද පවතින බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.