අනීතිකව පැහැර ගත් වෙරංගට නීතිඥ නියෝජනයත් අහිමි කරලා

නිදහස් මාධ්‍යවේදියකු මෙන්ම අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරිකයකු ද වන වෙරංග පුෂ්පික අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ඔහුට නීතිඥ නියෝජනයක් අහිමි කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකටත්, ශ්‍රී ලංකා පොලිසියටත් එරෙහිව තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය පැමිණිල්ලක් කර තිබේ.
එම පැමිණිල්ල පහත දැක්වේ.