මානව හිමිකම් කොමිසම ගෝඨාගෝගම නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

ගෝඨාගෝගම උද්ඝෝෂකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩවීමට ආසන්න බවට ලැබුණු පැමිණිලි මත ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම ඊයේ සිට දින පතා ගෝඨාගෝගම නිරීක්ෂණය සඳහා පැමිණීමට සැලසුම් කර තිබේ.

එහි පළමු පියවර ලෙස ඊයේ රාත්‍රී 9.00ට පමණ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් ගාලුමුවදොර ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිතර විය.

අද උදෑසන මානව හිමිකම් කොමිසමේ විමර්ශන අධ්‍යක්ෂ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් ගාලුමුවදොර ගෝඨාගෝගමට පැමිණ විරෝධතාකරුවන්ගේ ගැටලු ගැන සහ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ගැටලු ගැන සොයා බැලූහ.

ජංගම දුරකතන සංඥා නොමැතිවීම ගැන ද එහිදී උද්ඝෝෂකයෝ කොමිසමේ නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කළහ.