රටේම සටන්පාඨයට මෛත්‍රීලා පස්ස හරවයි! ගෝඨා ඉන්නලු, මහින්දලා විතරක් ගියාම ඇතිලු

අන්තර්වාර පාලනයකදී අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඉවත් විය යුතු බවත්, ජනාධිපතිවරයා හැර අනෙක් රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් ඉවත් විය යුතු බවත් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කියා තියෙනවා. ඒ අන්තර්වාර පාලනයක් ගැන යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින්.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාව මුණගැසුණත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේනලා ඇතුළු ස්වාධීන වූවායැයි කියන මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් කිසිවෙක්, ස’ රටම ඉල්ලන්නෙ ඔබට අස්වෙන්න කියලා. සියලු ප්‍රශ්න විසඳන්න මුලපුරන්න හැකිවේවි ඔබ අස්වුණොත් කියන පණිවිඩය දීලා නෑ. ඒ වෙනුවට ගෝඨාව බේරන විදියේ සැලසුම් ඒ සෙට් එක කකතා කරනවා.

ඒ අනුව රටේම ඉල්ලීම වන ‘ගෝඨා ගෝ හෝම්’ යන සටන්පාඨය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඇතුළු පාර්ශ්ව නොතකා හැරලා.

මේ වෙද්දී ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ස්වාධීන වී සිටින සියලු කණ්ඩායම්වල අංක එකේ යෝජනාව පදනම් වී ඇත්තේ ගෝඨාව තනතුරේ තබාගැනීමේ පදනම මත. ඒ අනුව ඔවුන් දිගින් දිගටම යෝජනා කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දිගටම බලයේ සිටින අතරේ සිදුවිය හැකි වෙනසක් ගැන.