පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන 38ක් පාලකයන්ට තීරණාත්මක ලියුමක් ලියලා! සතියක් ඇතුළත පියවර ගනු! කවදාවත් ඒ ආයතන මෙහෙම ලියා නෑ

ඉක්මනින් අයිඑම්එෆ් වෙත යන ලෙසත්, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සහ සියලු ක්ෂේත්‍ර ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙසත් සඳහන් කරමින් සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත දැඩි ලියුමක් යොමු කරලා.

පවතින දේශපාලන අර්බුදය නිසා ආර්ථිකය තවදුරටත් විනාශ වෙමින් පවතින බැවින් කඩිනමින් දේශපාලන ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කරන ලෙස ගැටලූවට පත්ව සිටින පෞද්ගලික අංශයේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතන 38ක් මේ විදියට ජනාධිපතිවරයා සහ සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත ඒකාබද්ධ ලියුමක් යවලා තියෙනවා.

එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් තියෙනවා සතියක් යන විට දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ඇති කරන ලෙසත්, අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන ලෙසත්.

මේ වාගේ ලංකාවේ ප්‍රධාන වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල ඇතුළු පෞද්ගලික අංශයේ ප්‍රධාන සංවිධාන කිසිදා එක්ව මෙවැනි ප්‍රකාශනයක් කරලා නෑ. ඒ ලියුම යැවූ අය අතර ආනයනකරුවන්, නිෂ්පාදකයන්, අපනයනකරුවන්, සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සහ නාවික හා සැපයුම් අංශය නියෝජනය කරන පෞද්ගලික අංශයේ ප්‍රධාන සංවිධාන තිබෙනවා.

එම ලියුමේ සඳහන් වන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සැපයුම් දාමය වේගයෙන් කඩාවැටෙමින් තිබෙන බව. ඒ හරහා මූල්‍ය වෙළඳපළවල් සහ බැංකු පද්ධති යන දෙකම බරපතළ විදියට කඩාවැටෙනු ඇතැයි ලිපියේ සඳහන්.

එය කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යවසාය ක්ෂේත්‍රයට බලපානු ඇති බවත්, ඒ එක්කම සමස්ත සමාජ දේහයම විනාශ වනු ඇති බවත් එම ලිපියේ තියෙනවා.

ලිපිය යැවූ සංවිධානවල නම් අකාරාදී පිළිවෙලට පහතින්,

All Island Dairy Association; Association of Container Deport Operators; Association of Container Transporters; Ceylon Association of Shipping Agents; Ceylon Chamber of Commerce; Ceylon Motor Traders Association; Colombo Rubber Traders Association; Colombo Tea Traders’ Association; Diamond exporters Association of Sri Lanka; Essential Food Importers and Traders Association; Exporters Association of Sri Lanka; Federation of the Information Technology Industry Sri Lanka; Free Trade Zone Manufacturers Association; Hub Operators Association of Sri Lanka; Industrialists Association Minuwangoda; Insurance Association of Sri Lanka; Joint Apparel Association Forum; Lanka Fruit and Vegetable Producers, Processors and Exporters Association; Leasing Association of Sri Lanka; National Chamber of Exporters of Sri Lanka; Plastics and Rubber Institute of Sri Lanka; Sri Lanka Association for Software and Services Companies (SLASSCOM); Sri Lanka Association of Air Express Companies; Sri Lanka Association of Inbound Tour Operators (SLAITO); Sri Lanka Association of Manufacturers and Exporters of Rubber Products; Sri Lanka Ceramics and Glass Council; Sri Lanka Logistics and Freight Forwarders Association; Sri Lanka Retailers’ Association; Sri Lanka Shippers Council; Sugar Importers Association; Tea Exporters Association; The Colombo Brokers’ Association ; The Finance Houses Association of Sri Lanka; The Hotels Association of Sri Lanka; The Industrial Association of Sri Lanka; The Planters’ Association of Ceylon; The Sri Lanka Pharmaceutical Manufacturers’ Association; and Travel Agents Association of Sri Lanka (TAASL).