මහ වැසි නොතකා අන්තරේ කොළඹට

මහා වර්ෂාව නොතකමින් අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ සිසු සිසුවියෝ විශාල පිරිසක් මේ වන විට කොළඹ බලා එමින් සිටිති.

ජනාධිපතිවරයාට ඉල්ලා අස්වන ලෙස බල කරමින් සහ තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගෙන පැවැත්වෙන මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වේ.