ජනතාවට සහය දැක්වූ පොලිස් නිලධාරියාට විමර්ශණයක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ජනාධීපතිධුරයෙන් ඉවත් වී ගෙදර යන ලෙස බල කරමින් කොට්ටාව නගරයේ පැවැත්වූ විරෝධතාවකට සහය දැක්වූ පොලිස් නිලධාරියා පිළිබඳව පොලිස් මූලස්ථානයෙන් විමර්ශණයක් ආරම්භ කර ඇති බව පොලිසිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා ඇත.

අදාල විරෝධතාවට සහය දක්වමින් ‘ යුනිෆෝම් ඇදන් හිටියත් අපි ඔයාලාත් එක්ක තමයි’ යැයි පවසමින් එම ස්ථානයේ සිටි විරෝධතාකරුවන්ට පැවසූ පුද්ගලයා පොලිස් නිලධාරියෙක් දැයි මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැති බවත් ඔහු වෙනත් සේවයක නිලධාරියෙකු හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකු දැයි අනාවරණය කර ගැනීමට මෙම විමර්ශණය ආරම්භ කර ඇත බව පොලිසිය පවසයි.