මිරිහානේ සිද්ධියේ 06ක් හැර ඉතිරි අයට ඇප

මිරිහාන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුව ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයන් 27 දෙනාගෙන් 22 දෙදෙනෙකුට නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප ලබා දී ඇත.

ඇප ලබා නොදුන් පුද්ගලයන් 06 දෙනා හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බැවින් ඔවුන් අප්‍රේල් 06 දක්වා රිමාන්ඩ් කර ඇත. සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ බී වාර්තාවේ අඩුපාඩු රැසක් ඇති බවත් නඩු තීන්දුව උපුටා දක්වමින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා පවසා ඇත්තේ අධිකරණය විමර්ශන නිලධාරීන් සතුටු කිරීමට තීන්දු ලබා දිය නොහැකි බවත්ය.