රට වටේ විරෝධතා! කාල්ටන් මොන්ටිසෝරියත් වටලලා

ගාල්ල නගරයේ, නුවරඑළියේ, මොරටුවේ සහ රටේ තවත් ප්‍රදේශ ගණනාවක විශාල පිරිසක් එකතු වූ විරෝධතාවන් වාර්තා වෙනවා.

නුවරඑළියේ කාල්ටන් මොන්ටිසෝරිය වැටලූ පිරිසක් ‘දරුවෝ බඩගින්නේ’ කියමින් හඬ නගනවා. එම කාල්ටන් පෙර පාසලේ අවුරුදු උත්සවයක් විවෘත කරන්නට ශිරන්ති රාජපක්ෂ සහභාගී වන බවට කට කතාවකුත් එතැන විරෝධයට පදනම් වූ බව කියනවා.

මොරටුව ගාලු පාරේ කුරුස හංදිය අසලින් අවහිර කරලා.

මොරටුවේ වඩු කාර්මිකයන් විල්ලොරාවත්ත දැව සංස්ථාව අසල සිට  පා ගමනින්  මොරටුව නගර සභාව අසලට පැමිණ විරෝධය දැක්වූ බව ලංකාදීපය වාර්තා කරලා තියෙනවා.