චොකා මල්ලි නිදහස් වෙද්දී, ශාන්ත දොඩංගොඩගේ දියණිය තැබූ ෆේස්බුක් සටහන

ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා ශාන්ත දොඩංගොඩ ඝාතන චෝදනාවලින් නිදොස් කොට නිදහස් වූ පසු ඝාතනයට ලක් වූ ශාන්ත දොඩංගොඩ මහතාගේ දියණිය සුනාලි දොඩංගොඩ ෆේස්බුක් පෝස්ටුවකින් තමන්ගේ හැඟීම පළ කර තිබුණා.

‘කර්මය නඩු අහන දවසට ලෝයර්ස්ලා නෑ. තීන්දුව විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න’ යනුවෙන් සඳහන් වූ එම සටහනේ කිසිම කෙනෙකුට චෝදනා එල්ල කර තිබුණේ නැහැ. එය හුදෙක් හැඟීම් පළ කිරීමක් පමණයි.