ඩොලරය 450ට යෑම වළක්වන්න බෑ! – අමින්ද මෙත්සිල

රුපියල බාල්දුවීම හේතුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලරය රුපියල් 450ට ආසන්න වීම වැළැක්විය නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල පෙරේරා කියා තියෙනවා.

ආර්ථික අර්බුදයට හේතුව හා මෙම ගැටලුවේ දිග පළල පිළිබඳව ආණ්ඩුව තාම හරියට අවබෝධ කර නොගෙන ඇති බවත් ඔහු කියලා.

“සර්ව පාක්ෂික සමුළුවේදීත් අපි දැක්කා මහබැංකු අධිපතිතුමා නිසි වැඩපිළිවෙළක් වෙනුවට හිටපු රජයන්ට, කෝවිඩ් එකට, යුක්රේනයට පාස් කරමින් ඉන්නවා. කෝවිඩ් නිසා මෙන්ම රජය ගත් යම් යම් වැරදි තීරණ නිසා මූල්‍ය විනය පිරිහුණා විතරක් නෙවෙයි අයවැයේ රාජ්‍ය ආදායම 25%කින් අඩුකරගත්තා.

අපි මේක දැක්ක මුලදිම කිව්වා වියදම් පැත්ත අවම කළයුතු බව. ඒත් ඒ පිළිබඳ නෑසූකන්ව රජය දේශපාලනික ප්‍රචාරණ සහිත විවිධ සංවර්ධන වැඩ කළා. ආදායම් වෙනුවට වියදම් වැඩි වුණාම අපිට ණය ගන්න වුණා. ඒත් මේ වනවිට ණය නොදෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. ඒකට රජය ලේසියෙන් කළේ දිගින් දිගටම මුදල් මුද්‍රණය කළා.

ඒ හේතුවෙන් ඩොලරයේ වටිනාකම වැඩිවෙනවා. ආණ්ඩුව එනකොට රුපියල් 180ට තිබුණ ඩොලරය ආණ්ඩුව විසින් පාලනය කරන්න හැදුවා. අපි කිව්වා ඩොලරය නිදහසේ තියන්න කියලා. වසර එක හමාරකට මත්තෙන් කියපු ඒ කාරණයට ඇහුම්කන් දුන්නානම් අදත් ඩොලරය 230 නවත්වාගැනීමට අවකාශ තිබුණා.’ යනුවෙන් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා තියෙනවා.