අවුරුදු ළංවෙද්දී, විදුලිය පැය 10ක් කපන්න පුළුවන්!

ඉස්සරහට දවසට පැය 10 ක් දක්වා විදුලිය කැපිල්ල දීර්ඝ වියහැකි බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරියෙක් කීවාලු.

ඒ කියන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් දවසට පැය දහය ගාණේ විදුලිය කපන්න අවසර ඉල්ලා සිටීමට බලාපොරොත්තුවන බව තමයි විදුලිබල මණ්ඩල නිලධාරීන් ලංකාදීපය වෙත කියා තිබුණේ.

මේ වෙද්දී රටේ ප්‍රදේශ ගණනාවක විදුලිය කැපුවත්, ඇතැම් නගරාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල කපන්නේ නැහැ. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට විදුලිය කැපීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් අවසර ඉල්ලුවත් මේ කියන කාලසීමාව තුළ විදුලිය නොකපන ප්‍රදේශ තිබෙනවා. ඒක මීට සති දෙකකට කලින් තිබූ තත්වයට වඩා ටිකක් යහපත් තත්වයක්.

එහෙත්, මේ කාලසීමාව අපායේ ඉන්ටවල් එකක් විය හැකි බවත්, බොහෝ ප්‍රදේශවලට දවසට පැය 10ක් තරම් දිග කාලයක් විදුලිය කපන්න ඉඩ තියෙන බවත් විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් අනතුරු හඟවනවාලු.

ජලවිදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල ප්‍රමාණය වර්තමාන විදුලි ජනන ධාරිතාවෙන් හෝ තවත් දින 10 ක් විතරක් විදුලි සැපයුම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්ලු. ඒත්, කෙළවරපිටියත් වැසූ පසුබිමක තෙල් ලැබෙන්නේ නැති නම් දීර්ඝ කාලයක් විදුලිය කපාවිලු.