සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට යුධ හමුදාව

සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල් සඳහා යුද හමුදාව යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙසේ යුධ හමුදාව යොදවා ඇත්තේ ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත.