එජාපයෙන් එක රටක්, එක ප්‍රතිපත්තියක් ඉල්ලා සත්‍යග්‍රහයක්! හැමෝටම එන්න කියයි

ආණ්ඩු මාරු වුණත් ප්‍රතිපත්ති මාරු නොවන පොදු ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා සියලුම පාර්ශව එකම වේදිකාවකට ගන්න ඕනෑ කියන රනිල් වික්‍රමසංහගේ අදහස වෙනුවෙන් මාර්තු 25 එජාපය පටන් ගන්නවාලු සත්‍යග්‍රහයක්. ඒකට හැමෝටම එන්න කියා ආරාධනා කරලා.

ඒ කියන්නේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ ඇතුළුව පක්ෂවලට නොමැති පාර්ශ්වවලටත් ආරාධනා කරනවාලු.

මාර්තු 25 හවස 3ට කොළඹ හයිඩ් පිටියේ මේ සත්‍යග්‍රහය පවත්වනවාලු. ඒකට සහභාගී වෙන්නට හැමෝම සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙනලු එන්න ඕනෑ.

සියලු පක්ෂ එකතු වූ තනි ප්‍රතිපත්තියක් රටට හදාගැනීම ගැන බොහෝ අය යෝජනා කරනවා. මේ වෙද්දීත් රනිල් වික්‍රමසිංහට අමතරව ධම්මික පෙරේරා ව්‍යාපාරිකයාත් එහෙම තනි ප්‍රතිපත්තියක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. එහෙත්, අපේ රටේ ගොඩක් ප්‍රතිපත්තිවලදී මැද එකඟතාවකට එන්න බොහෝ දෙනෙක් අසමත්.

ඉදිරියේදී අපි එක රටක්, එක ප්‍රතිපත්තියක් යෝජනාව ගැනත් කතා කරමු.