ලංකාවෙන් යවන බඩුවල සල්ලි මාස හයක් යන්න කලින් එවාපිය! කබ්රාල්ගේ මහබැංකු කල්ලියෙන් තවත් තගරියක්!

අපනයන කරලා සල්ලි හම්බකරන මිනිස්සු භාණ්ඩය යවලා, දවස් 180ක් ඇතුළේ සල්ලි ලංකාවට ගේන්න ඕනෑ කියලා කැකිල්ලේ නියෝගයක් පනවමින් මහ බැංකුව මාර්තු 11 වැනිදා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළා.

මේක අපනයන දිරිමත් කරන්න ඕනෑ වෙලාවක අපනයන අධෛර්යමත් කරන වැඩක්. ඇත්තටම මේක ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හතරවටේ තග දාලා සල්ලි හොයන මැර කල්ලියක් විදියට කල්පනා කරමින් හැසිරීමේ තවත් දිගුවක්.

ඔවුන්ගේ තර්කය සාධාරණ වෙන්න ඇති. ඒ කියන්නේ ලංකාවෙන් කරන සමහර අපනයනවලට යෙදවුම් ආනයනය කරනවානේ. ඊට පස්සේ මෙහේ බඩු නිෂ්පාදනය කරලා පිටරට යැව්වාම, ඒවායේ සල්ලි ලංකාවට ගෙනාවේ නැතොත් අප්සෙට් කියා ඔවුන් තර්ක කරනවා ඇති.

ඒත් සියලු අපනයනකරුවන් සල්ලි ලංකාවට ගේන්නේ නැතිව පිටරට තියන්නේ නැහැ. සල්ලි ගෙන්වාගන්නේ නැති අය ඉන්නවා ඇති. ඒත්, ආණ්ඩුව කරන්න ඕනෑ දැන් ඉන්න හැම අපනයනකරුවාගේම බෙල්ල මිරිකලා හරි යවපු බඩුවල සල්ලි එවාපිය කියා තග දැමීම නෙවෙයි. පොදුවේ අපනයනකරුවන් දිරිමත් කරමින්, ලංකාවේ අපනයනකරුවන් වැඩි කිරීම. එතකොට සල්ලි එවන්නේ නැති අය නොඑවා ඉඳීවි. ඒත්, එවන අයගේ සල්ලි වැඩි වැඩියෙන් ලැබේවි.

මෙච්චරකල් අර්බුදයක් නෑ වගේ රඟපෑ අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ලා දැන් තදියම වැඩිවෙලා මිනිස්සුන්ට වධ දීම තව තවත් වැඩි කරලා තියෙනවා. කල් තියා සැලසුම් සකස් කරලා අර්බුදයට සූදානම් නොවීමේ පව් ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ අපනයනවලින් ලංකාවට සල්ලි උපයන මිනිස්සුන්ට.

එයාලගෙ කැකිල්ලෙ නීතිවලට යට වෙනවට වඩා අපනයන අතෑරලා දාන එක හොඳයි කියා කෙනෙකුට හිතේවි.