නිදහසට කරුණු කියමින් කෙහෙළිය පොලු තැබූවායැයි පිළිගනී! බිලට පොලු තියන්නට කෙහෙළියගෙන් ඉගෙනගන්න!

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අතිවිශාල විදුලි බිල්පත් ප්‍රමාණයක් නොගෙවා සිටීම ගැන සමාජ මාධ්‍යවලින් හෙළිදරව් වූ කරුණු සත්‍ය බව ඔහු වීඩියෝවක් පළ කරමින් පිළිඅරන්.

ඒත්, ලොවෙත් නැති නිදහසට කරුණු වැලක් ඔහු කියලා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඒ නිදහසට කරුණු පිළිඅරන් ඇති බවත් පෙනී යන්නේ, මෙතෙක් ලක්ෂ ගණන් පොලු තැබූ පසුවත් ඔහුගේ නිවසේ විදුලිය විසන්ධි නොකළ නිසා.

විශේෂයෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරියේ හරි නම් ඔහු ‘ඇමතිවරයෙක්’ නොවිය යුතුයි. ඔහු තවත් එක් පාරිභෝගිකයෙක් විය යුතුයි. සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකුට සමාන සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි. එහෙත් ඔහු සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්ට වඩා ඉහළින් ඉඳගෙන විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ‘වාර්තාවකුත් ඉල්ලූ’ බව උක්ත වීඩියෝවේදී කියනවා.

ඒ අනුව විදුලිබල මණ්ඩලයට සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්ට අමතරව ‘බලගතු’ පාරිභෝගිකයන්ටද ඉන්න බව මේ විඩියෝවෙන් පෙනී යනවා..

ඒ අනුව විදුලි බිල්පත් නොගෙවා පොලු තබන්නට නම් මේ බිල ‘අසාමාන්‍යයයි’, ‘පිළිගන්න බැහැ’, (විශේෂයෙන් කුලියට ඉන්න අයට කියන්න පුළුවන් පිළිතුරක්) ‘මේ බිල ආවේ මගේ නමට නෙවෙයි, මගේ අකවුන්ට්වලට මේක දාන්න ඕනෑ.’ ආදී පිළිතුරු ගණනාවක් අපේ රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දීලා තිබෙනවා.

ඔහු කළ ප්‍රකාශයේ සංක්ෂිප්තයක් මෙහෙමයි.

‘මේ දිනවල මගේ හිටපු නිවසේ විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මගේ යුතුකමක් සහ වගකිමක් සැබෑ තත්වය හෙළිදරව් කිරීම.

මම ඒ නිවසට පදිංචියට ගියේ 2015 ජනවාරි මාසයේ. ඒ මාසය තුළ රුපියල් 25,000ක් 35,000ක් පමණ බිල තිබුණේ. ඒ බිල්වල නම සඳහන් කරලා තිබුණේ මීට පෙර පදිංචිව හිටපු අයගේ නම. මම කිව්වා එක් අවස්ථාවක හත්ලක්ෂ හැටදාහක්, තුන්ලක්ෂ තිස්දාහක්, හැටපන්දාහක්, අනූදාහක්. සොයලා බලලා වාර්තාවක් දෙන්න කීවා. ප්‍රධානීන්ට බලපෑවා ක්‍රියාත්මක වුනේ නෑ.

මගේ මතයක් තිබ්බා මේක නිවැරදියි කියලා. බිල්පත් ලැබිලා තිබුණේ මගේ නමට නෙවෙයි. මීට පෙර හිටපු කෙනාගේ නමට. ඒක මට විශාල ප්‍රශ්නයක්.

ඒ සම්බන්ධවත් මා කරුණු සවිස්තරව තේරුම් කරලා තිබුණා. ඒ සම්බන්ධවත් කිසිම දෙයක් සිද්ධවුනේ නැහැ.

ජනවාරි මාසයේ බිල්පතක් එවලා තිබුණා හැත්තෑලක්ෂයක්. මම දූරකථනයෙන් කතා කරපු අයට කිව්වා නම වෙනස් කරලා දෙන්න. මගේ නමට ගෙවන්න ඕනෑ. වෙන කෙනෙකුගේ නමට ගෙව්වාම මගේ මුදල නිත්‍යානුකූල අකවුන්ට්වලට පෙන්වන්න බැහැ කියලා. අද වෙනතුරු කරලා නැහැ. යුතුකමක් හැටියට බිල ගෙව්වා. ඒකේ රිසිට් එකත් පරණ කෙනාගේ නමට.

මෙය නිවැරදි කරන්න තමයි මම උත්සාහ කළේ නිරන්තරයෙන්.’