චමුදිතට අසූචි ගැසීම ගැන විමර්ශනයට සහය වෙන්න පුෂ්පිකා පොලීසියට!

Winner of Mrs. Sri Lanka 2020 Pushpika de Silva (C) leaves Cinnamon Gardens Police Station in Colombo on April 8, 2021 after giving a statement in relation to her on-stage assault by conestant and former Mrs. Sri Lanka 2019 and current Miss World Caroline Jurie during the gala on April 4. (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP) (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI/AFP via Getty Images)

ශ‍්‍රී ලංකා හිටපු විවාහක රූ රැජන පුෂ්පිකා ද සිල්වා මහත්මිය පිලියන්දල පොලිසියට අද පෙරවරුවේ කැඳවලා. ඒ චමුදිත සමරවික්‍රමගේ නිවසට තර්ජනය කරමින්, අසූචි ප්‍රහාර එල්ල කොට, පලා ගිය පුද්ගලයන් සොයන විමර්ශනය වෙනුවෙන්.

දවස් කිහිපයක්ම ගත වුණත්, තවම සිදුවීමට අදාල සැකකරුවන් හොයාගන්න පොලීසිය අසමත් වෙලා තියෙනවා.

එයින් කියැවෙන්නේ නැහැ සිදුවීමට ඇයව සැක බව. ඇයට විවේචනයක් වන විදියේ වාර්තාකරණයක චමුදිත සමරවික්‍රම මහතා නිරත වූ නිසා, ඇගෙන් ප්‍රකාශයක් ගන්නටයි කැඳවලා තිබුණේ.

මීට කලින් චමුදිතගේ වීඩියෝවකට පුෂ්පිකා සහභාගී වීමත්, ඇයට එරෙහිව අදහස් දැක්වූ සාකච්ඡා චමුදිත විසින් මෙහෙයවා තිබීමත් නිසා තමයි ඇගෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේ.

(මෙහි එන ඡායාරූපය පුවතේ සඳහන් පොලීසියට ගිය අවස්ථාවේ ගත් එකක් නොවේ. එය ඇය මීට පෙර අවස්ථාවක පොලීසියට ගිය අවස්ථාවේ ගත් එකකි.)