පාස්කු වාර්තාව තවම මන්ත්‍රීවරුන්ටත් බලන්න නෑ! එක කොපියයි!

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ අලුතින් නිකුත් කළ වෙළුම් ඇතුළත් සම්පූර්ණ වාර්තාව බලන්නට පෙබරවාරි 23 වැනිදා උදේ වරුව දක්වා මන්ත්‍රීවරුනටත් අවස්ථාව නැති බව වාර්තා වෙනවා.

එහි පිටපතක් ගෙන්වාගන්නට අප කළ උත්සාහයන්වලදී තමයි මේ බව දැනගන්න ලැබුණේ. අප අනුමාන කළ පරිද්දෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට එක මුද්‍රිත පිටපතක් හැරුණාම ඊ පිටපතක්වත් ලබා දී නැහැලු.

ඒ දුන්න පිටපතත් තවම පාර්ලිමේන්තු පුස්තකාලයටත් ලැබී නැහැලු.

සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි වාර්තාවල මුද්‍රිත පිටපතට (පොතට) අමතරව පීඩීඑෆ් පිටපතක්ද තිබෙනවා. (මුද්‍රණය කරන්නේත් ඒ පිටපත තමයි.) නූතන යුගයේ කොමිෂන් සභා වාර්තාවලට අමතරව විගණන වාර්තා, ආයතනවල වාර්ෂික වාර්තා, වෝහාරික විගණන වාර්තා ආදී හැම එකක්ම පීඩීඑෆ් පිටපතක් ලෙසත් තිබුණා.

මේවා පාර්ලිමේන්තුවට ගිය විගස අප වැනි කරුණු ගවේෂණය කරන මාධ්‍යවේදීන්ට, සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ට, විශේෂඥයන්ට මෙන්ම මන්ත්‍රීවරුන්ට ලෙහෙසියෙන් ඊ පිටපත හුවමාරු කරන්නට ඉඩ ලැබුණා.

විශේෂයෙන් මීට කලින් මහා පරිමාණ දූෂණ වංචා විමර්ශන කොමිසමේ අති දීර්ඝ පිටපත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තමන්ගේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රසිද්ධ කළා.

එමගින් උක්ත වාර්තා ගැන සාකච්ඡා, සංවාද, විග්‍රහ එක්ක වැදගත් සමාජ සංවාද ඇති වුණා.

එහෙත් නවීන තාක්ෂණය ගැන කයිවාරු ගසා ‘ඔරකල්’ ගේනවා කීව මේ ආණ්ඩුව මුද්‍රිත පිටපතක් විතරක් නිකුත් කරමින් ඒ සමාජ සංවාදය අවම කරන්නට උත්සාහ ගන්න බව පේනවා.