මහරගම නගරාධිපති චණ්ඩි පාට් දමා කැඩූ වැසිකිළියේ කම්බි පරණ යකඩවලට විකුණලා! සභාවේ වාහනයකින් අරන් ගිහින්!

කඩා ඉවත් කළ මහරගම පොදු වැසිකිළියේ තිබූ කම්බි බවට සැක කෙරෙන කම්බි තොගයක් පරණ යකඩ බඩු කඩයකට අලෙවි කර තිබියදී මහරගම පොලිසිය සොයාගෙන ඇති බව මව්රට වෙබ් අඩවිය කර ඇත.

මහරගම නගර සභාවේ සභාපතිවරයා පසුගියදා මහරගම පොදු වැසිකිළිය කඩා ඉවත් කර තිබුණි. අදාල ස්ථානයේ තිබී කම්බි කිලෝ 570ක් මෙලෙස පොලිසිය සොයාගෙන ඇත.

නගර සභාවේ සේවකයන් පිරිසක් යොදා ගනිමින් නගර සභාවේ ලොරි රථයකින්ම අදාල කම්බි තොගයක් අලෙවි කර ඇති බවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව පොලිසිය කළ විමර්ශනයකදී මෙම කම්බි තොගය සොයාගෙන තිබේ.