බැසිල් මුණගැහෙන අවස්ථාව මෝදිට නැවත මඟහැරෙයි!!


ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා වන, මොළ හතරක් ඇති විස්මයජනක නායක බැසිල් රාජපක්ෂ විද්වතාව මුණගැසීමේ අනගි අවස්ථාව නැවත වතාවක් ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාට මඟහැරිලාලු.
වයිබ්‍රන්ට් ගුජරාත් ගෝලීය ආයෝජන සමුළුව සඳහා බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිවරයා මුණගැසීමට නියමිතව සිටියා. ඒත් කොවිඩ් වසංගතය නැවත වැඩි වීම නිසා සමුළුව කල් දමා තිබෙනවා.
ජනවාරි 10 වැනිදා ඉන්දීය අගමැතිවරයාගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා. ඒ්ත් ඇත්තටම ඒ සමුළුවේ වටිනාකම දෙගුණ වෙලා තිබුණේ අපේ මොළ හතේ මුදල් ඇමති ඒහි යෑමට නියමිතව හිටපු නිසයි.
මීට කලින් ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත වූ මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මෝදි අගමැතිවරයාට තමන්ව මුණගැසෙන්නට අවස්ථාවක් දීලා තිබුණා. දෙසැම්බර් 1 හා 2 දිනවලයි ඒ සංචාරය තිබුණේ. ඒත් නරේන්ද්‍ර මෝදි තමන්ට ලැබුණ අවස්ථාව මඟහැරගනිමින්, හෝටලයක නැවතී තමන්ව මුණගැසෙන්නට කැමැත්තෙන් පවා සිටි මොළ හතානන්ව හමු වුණේ නෑ.