රත්මලාන ගුවන්තොටේ රේගුව ‘ඔන් කෝල්’

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් ඉන්දියාවේ තිරුපති දේවාල වන්දනාව සඳහා පෞද්ගලික ජෙට් යානයකින් පිටත්වූ රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ තුළ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නිලධාරීන් ස්ථීර වශයෙන් රාජකාරි නොකරන බව අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.


ශ්‍රී ලංකා රේගුව ස්ථීර වශයෙන් කටයුතු කරන ගුවන් තොටුපළ ගැන විමසීමේදී රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුදත්ත සිල්වා ප්‍රකාශ කළේ කටුනායක, මත්තල හා පලාලි යන ගුවන් තොටුපළවල ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නිලධාරීන් සේවය කරන බවයි.

එසේ වුවද ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ වෙබ් අඩවිය තුළ සඳහන් කර ඇත්තේ කටුනායක, මත්තල, පලාලි, රත්මලාන හා මඩකලපුව යන ගුවන් තොටුපළ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ බවයි.


ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළක් වශයෙන් නම් කර ඇති රත්මලාන ගුවන් තොටුපළේ ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් නොමැතිව ජාත්‍යන්තර ගුවන් මෙහෙයුම් සිදුකරන්නේ කෙසේදැයි එහි ප්‍රධාන කළමනාකරුගෙන් විමසීමේදී ප්‍රකාශ කළේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් මෙහෙයුමක් සිදුවන අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා රේගු නිලධාරීන් ‘ඔන් කෝල්’ ක්‍රමයට කැඳවන බවය. එසේම ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ආගමන හා විගමන නිලධාරීන් රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ තුළ ස්ථීර වශයෙන් රාජකාරියේ නිරත වන බවයි. ඊට අමතරව රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාව එහි ස්ථිරව කටයුතු කරන බවයි.■