වාසුගේ සලාක යෝජනාව, ආණ්ඩුව සලකා බලයි! කෑම, තෙල්වලට සලාකයක්

ආණ්ඩුව මේ වෙද්දී අත්‍යවශ්‍ය ආනයනික ආහාර ආදිය සහ ඉන්ධන සදහා කෝටා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන බව සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කරලා තියෙනවා.

ඒ අනුව කූපන් ක්‍රමයක් අනුව, යම්කිසි සීමිත කෑම ප්‍රමාණයක් සහ ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් පමණක් පාවිච්චියට ඉඩ ලැබේවි. එයාලා කියන තරමට විතරක් පරිභෝජනය කරන්න වේවි.

මේ විදියට එක මනුස්සයෙක් ඉන්ධන සහ කෑම පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ මෙච්චරයි කියා රජය තීන්දු කළාට පස්සේ, සීමා කරන ලද ආනයන මත ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියේදී එන්න නියමිත ඩොලර් බිලියන 3ක ප්‍රමාණය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් කියා රජයේ ඉහළම නිලධාරියෙක් සන්ඩේ ටයිම්ස් වෙත කීවාලු.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියන දේවල් විශ්වාස කිරීමට පුරවැසියන්ට තියෙන හැකියාව ඉතිහාසයේ අවිශ්වාස සහගතම තැනකට වැටී තියෙන පසුබිමක, මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් කියා තිබුණේ යම්කිසි මැජික් ක්‍රමයකින් 2021 වසර අවසන් වන විට ඩොලර් බිලියන 3ක් ලංකාවට පැමිණෙන බව. ඒත් සල්ලි එන විදිය කියා නැහැ. ‘ඒවා රහස්’ලු.

කෙසේ වෙතත් ජනවාරි මාසයේදී තවත් ඩොලර් මිලියන 500ක් ගෙවන්නට තියෙන පසුබිමක ඔය සල්ලි ‘ගස්වලින් කඩලා’ හෝ ලංකාවට ගෙනාවත් ප්‍රමාණවත් වන්නේ නෑ.

මේ කියන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවේම සඳහන් ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් කියා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට 2022 දී ගෙවන්නට ඇති ණය වාරික ගෙවීමේ හැකියාවක් ඇතැයි විශ්වාස කරන බව. 2022 අවුරුද්ද තුළ දැන් පවතින අර්බුදය සාර්ථකව විසඳාගැනීම සඳහා විවිධ උපක්‍රම සැලකිල්ලට ගන්වාලු.

මේ වෙද්දී ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් බිලියන 1.9ක එකතුවෙන් යුත් මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබීමට නියමිත බව කියනවා. චීනය මෙරටට ඩොලර් බිලියන 1.5කට සමාන වටිනාකමක් තියෙන චීන සල්ලි හෙවත් යුවාන් බිලියන 10ක් දෙනවාලු.

චීනයෙන් ලැබෙන සල්ලිවලින් ණය ගෙවීම හෝ ඩොලර්වලින් කරන්න තියෙන අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම්වලට පාවිච්චි කරන්න බැහැ.

මෙවැනි පසුබිමක වාසුදේව නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී මෙන්ම රටට කී කූපන් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් සලකා බලා තියෙනවා.

ඒ අනුව ලංකාවට ගේන්න ඕනෑ භාණ්ඩ ප්‍රමාණයන් හෙවත්, ලංකාවේ මිනිස්සු කන්න බොන්න ඕනෑ ප්‍රමාණයන් ආණ්ඩුව ගණන් හදා තීන්දු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රමාණය විතරක් ආනයනය කරන්න ලංකාවේ ආනයනකරුවන්ට මුදල් ලබා දෙනවා. ඒවා කූපන් ක්‍රමයකින් කෝටා විදියට මිනිස්සුන්ට දෙනවා.

ඔන්න ඔය විසඳුම් තමයි  ‘මහජනතාව පීඩාවට පත් කරන අයිඑම්එෆ් වැනි ආයතනවලට නොගොස්’ අපේ ආණ්ඩුව ලබා දීමට සූදානම් වන්නේ.