අමුතුම නීතියක්! පිටරට අය කසාද බඳිනකොට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශෙට කියන්නලු!

යම් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු විදේශ රටක පුරවැසියෙක් එක්ක විවාහ වෙද්දී ඊට කලින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ‘ආරක්ෂිත බව තහවුරු කළ වාර්තාවක්’ ලබාගත යුතු බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව කියා තියෙනවා.

අලුතින් නිකුත් කරපු චක්‍රලේඛයක මේ බව තියෙනවාලු.

මීට අමතරව මෙවැනි විවාහයකට යොමු වෙන කෙනෙක් සෞඛ්‍ය ඉතිහාසය සඳහන් වාර්තාවක්, රෝග සහ කොවිඩ්-19 පිළිබඳ ඉතිහාසය දැනුම් දිය යුතුයිලු. මෙවැනි සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කාරණා ගැන නම් යම් කෙනෙකුට ‘ඒවා වැදගත්’ කියා තර්ක කළ හැකියි. ඒත්, ඔය ටික ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දෙන්න ඕනෑ නැහැනේ. ප්‍රශ්නය සෞඛ්‍යමය එකක් නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දිය හැකියි.

මේ ගැන සන්ඩේ ටයිම්ස් කරපු විමසීමකදී රෙජිස්ටර් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.බී. වීරසේකර කියා තිබුණේ ඇතැම් විදේශිකයන් ශ්‍රී ලාංකිකකයන් එක්ක විවාහ වී මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සහ කළු සල්ලි සුදු කිරීම ආදිය කරන බව දැනගන්නට ලැබී ඇති බව. එහෙත් යම් පිරිසක් එවැනි ක්‍රියාවල යෙදෙනවා නම් සැබෑවට විවාහ වීමේ අවශ්‍යතාවක් තියෙන අය ඇතුලු හැමෝටම වධ දෙන්නේ ඇයිද යන්න ඔහු පැහැදිලි කරලා නැහැ.

දේශපාලනය තුළ කුඩු ව්‍යාපාරිකයන් සිටිනවායැයි තියෙන සැකයන් හේතුවෙන්, හැම දේශපාලනඥයාගෙම තොරතුරු එකතු කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඉස්ලාම් භක්තිකයන් අතර සැඟවුණු ත්‍රස්තවාදීන් හිටියාට හැම ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක්ම ත්‍රස්තවාදියෙක් ලෙස සැක කරමින් පීඩාවට පත් කළ යුතු නැහැ. මෙය නිත්‍යානුකූල සහ නීතිවිරෝධී වැඩ කරන සියල්ලවම අපහසුතාවට පත් කරලා, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට තොරතුරු දෙන්න සලස්සලා පීඩාවට පත් කරවන නීතියක් විය හැකියි.

විශේෂයෙන් මෙරට පුරවැසියෙක් එක්ක විවාහ වෙන හැම මනුස්සයාම සැකකරුවෙකු කිරීම එතරම්ම සුදුසු නැහැ.

කුඩු ව්‍යාපාරවලටත්, කළු සල්ලි සුදු කරන්නත් ලංකාවට පිටරටවලින් අය එනවා නම්, විසඳුම විය යුත්තේ එවැනි නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවන්ට ලංකාව ඇතුළේ තියෙන ඉඩකඩ සීමා කිරීම.

කෙසේ වෙතත් මෙම අමුතු නීතිය 2021 ජනවාරි 01 වැනිදා ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙනවාලු.