රාජකීය පණ්ඩිත විභාග පැවැත්වීම මැදගාඩ අභයතිස්ස සහ ඉදුරාගාරේ ධම්මරතන හිමිවරුන්ට දෙන්න යයි! වහාම නවත්වන්න ලංකා ගුරු සංගමය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමේ ප්‍රාචීන පණ්ඩිත ප්‍රාරම්භ ,මධ්‍යම,හා අවසාන විභාගයන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගලවා මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මහාචාර්ය ඉදුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි ඇතුළු කණ්ඩායමක ප්‍රමුඛත්වයෙන් පැවැත්වීම සැලැස්මක් ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමය ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා ‘සටහන්’ වෙත පැවසීය.

අදාල ක්‍රියාව පක්ෂග්‍රාහි බවත් ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එකම උපාධි පරික්ෂණය මෙය බවත් එවැනි විභාගයක් පැවැත්වීමට වෙනත් පාර්ශවයන්ට ලබා දුන්හොත් එම විභාගවල ප්‍රශ්න සෑදිමේ ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රශ්න පත්‍රවල රහස්‍යභාවයක් නොමැති වන බව ස්ටාලීන් මහතා පැවසීය.

එබැවින් වහාම මෙම ක්‍රියාව නවත්වන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමය අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළ බව ස්ටාලීන් මහතා පැවසීය.

මෙම විභාගවල ස්වාධිනත්වය ආරක්ෂා කළ යුතු බවත් දේශපාලන හුවමනා මත හිමිවරුන් මෙසේ පත් කර විභාග පැවැත්වීමේ කටයුතු කළ නොහැකි බවත්, මෙසේ අදාල විභාගය පැවැත්වීමට භාර දී ඇති හිමිවරු පක්ශග්‍රාහි හිමිවරුන් බවත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට දැන්වූ බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අප ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ අදාල විභාගය පැවැත්වීමට මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන්, ඉදුරාගාරේ ධම්මරතන හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වෙයන් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාගේ දැනුවත් කිරීම මත බවය.

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත ප්‍රාරම්භ ,මධ්‍යම,හා අවසාන විභාගයන් 2022 ජනවාරි මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතය.