‘මම යුගදනවි ගිවිසුම වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා’- ජොන්ස්ටන් කියයි..

තමන් යුගදනවි ගිවිසුම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පැවසූ බව ලංකාදීප වාර්තා කර ඇත.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ විශිෂ්ටයින්  ඇගයීමේ “විශිෂ්ටතා ඇගයීම් රාත්‍රිය”ට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් ජොන්ස්ටන් මහතා මේ බව පවසා ඇත.

යුග දනවි ගිවිසුමෙන් රට පාවා දෙන බවට, රටේ සම්පත් විකුණන බවට හා එයින් දූෂණයක් වී ඇති බවට නැගෙන චෝදනා තමන් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ද ඇමතිවරයා පවසා ඇත.

මේ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ගත් කැබිනට් තීරණවලින් රටේ විදුලි බිල අඩු වන බව කී ඇමතිවරයා විදුලි ඒකකයක් මිලදී ගැනීමට වැය වන මුදල සියයට 50 කින් පමණ අඩු වන බවත් පවසා ඇත.

විදුලිබිල අඩුවන තීන්දුවකට ඇතැම් දේශපාලනඥයින් විරුද්ධ ඇයිදැඩි තමන් නොදන්නා බවත් පීඩිත පන්තිය ගැන කතා කරන අනුර දිසානායක මහතා ද මෙම ගිවිසුමට විරුද්ධවීම සිතාගත නොහැක්කක් බවත් ඔහු පවසා ඇත.