කෑමවලටත්, ඉන්ධනවලටත් කූපන් ක්‍රමයක් – වාසුගේ යෝජනාව! අවුල මේකයි…

අඩුආදායම්ලාභීන්ට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙන්නත්, ඉන්ධන පාවිච්චියටත් කූපන් ක්‍රමයක් පටන් ගන්න ඕනෑ කියලා ජල සම්පාදන ඇමති වාසුදේව නානායක්කාර මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී කියා තිබුණා.

ඔහු මේ වෙද්දී කේන්තියෙන් ඉන්න ජනතාව තවත් අවුස්සන යෝජනා තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ.

ඔහු ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යනවාට දැඩිව විරුද්ධ කෙනෙක්. එයට විකල්ප විදියට ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ අපි පාවිච්චි කරන භාණ්ඩවලට සලාක ක්‍රම දෙමින්,  දුප්පතාගේ මහජන පීඩාව අඩු කරමින් පවත්වාගෙන යන ආර්ථික ක්‍රමයක්.

ඔහු ඉදිරිපත් කකරන්නේ ‘පිස්සු යෝජනාවක්’ යැයි කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. එහෙත් ඒක වාමාංශික පදනමක් ඇතුළේ පිළිගන්න පුළුවන් යෝජනාවක්. පෞද්ගලිකව මෙවැනි යෝජනාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියාම අවුල අපි දකින්නේ ප්‍රධාන එක අවුලක් ඇතුළේ.

ලංකාවේ ආණ්ඩුවක් වැඩි වැඩියෙන් පොඩි මිනිහාගේ ආහාර ටික ගෙන්වන, බෙදාහරින වැඩේ පටන්ගත්තොත් ඒක හරියට සාධාරණව කෙරේවිද? කාගේ අතට කෑම ටික යයිද? කෑම සැපයීමේ කොන්ත්‍රාත්තු භාරගන්නේ කවුද? ඒවායෙන් වංචා සිදු නොවේවිද?

ඉන්ධන කූපන් ක්‍රමයට දුන්නා කියා හිතමු. බලවතුන් මේ ක්‍රමය අවභාවිතා කරමින් තමන්ගේ පෞද්ගලික වුවමනාවන්ට ඉන්ධන වැඩිපුර ලබා නොගනීවිද? අඩු තරමේ ජල සම්පාදන ඇමතිවරයා විදියට ඔහු යටතේ තියෙන ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ බිල් ටික ඇමතිවරුන් හරියට ගෙවන තැනට වග බලාගන්න ඔහුට හැකි වුණාද?

ඇමති වාසුදේව ගැන අපි දකින්නේ යම් ගෞරවයක් ඇතිව. මොකද, තිරය පිටිපස්සේ සමහරුන් නොදන්න කරුණු අපි දන්නවා. ඔහුගේ භාවිතාව ගැන. ඔහු දේශපාලනඥයෙක්.

අපි හොඳින්ම දන්නවා ඔහු මේක කියන්නේ කෑම නැතිව දුක් විඳින ජනතාව ගැන හිතමින් බවත්.

එහෙත් ඒ ගෞරවය එක්කම මෙවැනි යෝජනාවලට අපි එකඟ නොවෙන බවත් කියන්නම වෙනවා.